Zarząd Dróg Miejskich
ul. Chełmońskiego 1, 22-100 Chełm, woj. lubelskie, pow. m .Chełm

 
Adres Biuletynu Informacji Publicznej: http://zdm_chelm.bip.gov.pl/

Dyrektor - p. inż. Krzysztof Tomasik 

tel. (0 82) 563-32-28, 563-31-59

Główny Księgowy - p. Bożena Radzik

tel. (0 82) 563-32-28, 563-31-59

SEKRETARIAT

tel. (0 82) 563-32-28, 563-31-59

tel. / fax (0 82) 563-38-39

KONTAKT E-MAIL :